Om oss
break

Uppsala självförsvar lär ut Krav Maga 360, ett självförsvarssystem som är utvecklat efter hur verkligheten ser ut idag. Ju längre du måste tänka efter vilken teknik du ska använda när du hamnar i en viss typ av våldssituation, desto längre tid kommer det ta för dig att reagera. Krav Maga 360 har utvecklat och skalat av många tekniker så att dessa nu går snabbare att utföra och för att du som försvarare i större utsträckning ska kunna försvar dig rent reflexmässigt.

Det bästa självförsvaret är naturligtvis att inte medvetet utsätta sig för omständigheter som enkelt skulle kunna utveckla sig till en våldsam situation. Det näst bästa försvaret är att avlägsna sig från situationen så fort som möjligt. En våldsam situation kan ibland enkelt undvikas genom att till exempel byta sida på gatan och inte försöka tränga sig igenom en grupp med alkoholpåverkade människor. I andra fall går det inte att undvika eller avvika från våldsam situation. Du kan bli angripen utan förvarning eller av en eller flera personer. Det kan till och med handla om en person som har en kniv eller pistol och som under hot försöker ta med dig från platsen ni befinner er på.

Det är under sådana förhållanden som du måste försvara dig själv och då göra det aggressivt och resolut. Vi lär ut tekniker för angrep mot bland annat ögon, hals och skrev och du kommer att få lära dig försvar mot kniv-attacker samt avväpning av pistol. I många våldssituationer hamnar ofta både angripare och försvarare på marken. Markstrid och försvar mot grepp och låsningar är någonting som övar på kontinuerligt.

Genom att simulera stress och rädsla i många träningsmoment försöker vi att efterlikna en livshotande situation så mycket som möjligt. Dessutom bedrivs en del av träningen utomhus så att den ska bli så realistisk och verklighetstrogen som möjligt. Eleven ges då en möjlighet till att mentalt förbereda sig i en realistisk miljö och får öva självförsvar i ogynnsamma förhållanden såsom på hala underlag och i dåligt upplysta platser. En del av träningen försöker vi även att lägga i olika miljöer så som i bilar, barer, skog eller parker.

Vi har instruktörer som är godkända av rikspolisstyrelsen och utbildade inom Krav Maga, Defendo, Kapap, Judo och Boxning.

Uppsala Självförsvar har även ett tätt samarbete med KM360-klubbarna i Stockholm och Nybro.