Välkommen
break

Självförsvar handlar om mer än teknik. Konsten är att våga försvara sig på ett effektivt sätt trots rädsla. Att våga innebär att aktivt ta ansvar för sin egen säkerhet. Självförsvar handlar om att lära sig att undvika, avvika och att i nödfall agera men att då agera väldigt aggressivt. Detta är något som du får lära dig hos oss tillsammans med konflikt- och stresshantering, mentalförberedelse samt hjälp med att fatta olika taktiska beslut beroende på våldssituation. Undertiden får du samtidigt en intensiv fysisk träning.

Uppsala Självförsvar lär ut Krav Maga 360, ett självförsvarssystem baserat på traditionell Krav Maga, Defendo och Kapap. Systemet är enkelt att lära sig och har metoder och principer för att hantera alla aspekter av självförsvar - angrepp från flera gärningsmän, försvar mot olika typer av vapen och tillhyggen, markkamp samt effektiva sätt att ta sig ur både grep och låsningar.

Info för träning hos oss besök oss på vår Facebook sida.

OBS! För att få träna måste du tillhandahålla ett utdrag ur Belastningsregistret för att visa att du inte har en bakgrund som skulle göra dig olämplig att gå kursen. Ett sådant utdrag beställer du här: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/ Du ska kunna visa upp utdraget - som ska vara i ett OÖPPNAT kuvert från Polisen - senast i samband med att du betalar kursavgiften vid kursens tredje tillfälle. (Handläggningstid för att få ut ett utdrag ur registret är ca två veckor, så det är bra om du redan nu begär ett sådant utdrag om du ska ha det tillgängligt vid betalningstillfället.)

Dessutom vill vi att du ska vara minst 18 år för att få träna (eller åtminstone fylla 18 under terminen).

Ev. ytterligare information kommer att meddelas i den öppna Facebookgruppen Uppsala Självförsvar.

Varmt välkomna!