Välkommen
break

Självförsvar handlar om mer än teknik. Konsten är att våga försvara sig på ett effektivt sätt trots rädsla. Att våga innebär att aktivt ta ansvar för sin egen säkerhet. Självförsvar handlar om att lära sig att undvika, avvika och att i nödfall agera men att då agera väldigt aggressivt. Detta är något som du får lära dig hos oss tillsammans med konflikt- och stresshantering, mentalförberedelse samt hjälp med att fatta olika taktiska beslut beroende på våldssituation. Undertiden får du samtidigt en intensiv fysisk träning.

Uppsala Självförsvar lär ut Krav Maga 360, ett självförsvarssystem baserat på traditionell Krav Maga, Defendo och Kapap. Systemet är enkelt att lära sig och har metoder och principer för att hantera alla aspekter av självförsvar - angrepp från flera gärningsmän, försvar mot olika typer av vapen och tillhyggen, markkamp samt effektiva sätt att ta sig ur både grep och låsningar.

Info för vårterminen 2014:
Eftersom vi har märkt av ett stort intresse för en nybörjarkurs i Krav Maga har vi i klubben beslutat oss för att ge en sådan under våren, med början om en vecka. Kursen kommer att gå under vårterminen, på onsdagkvällar med start redan nästa vecka, onsdagen den 4 februari. I princip kommer kursen att gå varje onsdag kl.20.15 – 21.30 men första tillfället börjar vi med registrering en kvart tidigare, alltså kl. 20.00. (Under senare delen av våren kan kursen komma att börja något tidigare på kvällen, i samband med att nybörjargruppen och fortsättargruppen slås samman.) Platsen för kursen är Uppsala Klättercenter, där vi har tillgång till en lokal längst in i byggnaden.

Tyvärr har vi under våren brist på certifierade tränare och en stor del av kursen kommer därför att ske i regi av klubbens fortsättare. Dessa är visserligen inte certifierade instruktörer, men har mångårig träningserfarenhet av Krav Maga (och i många fall även av andra kampsystem). Klubbens certifierade instruktörer kommer att hålla i träningen ungefär var tredje till var fjärde gång för att säkerställa kvalitén i utbildningen, medan resten av träningarna hålls av tränande ur fortsättargruppen. Som kompensation för det faktum att kvalitén på instruktionen riskerar att bli något lägre än om enbart certifierade instruktörer hade hållit i utbildningen kommer kursavgiften att vara lägre än vanligt, och kommer att ligga på 1.000 kronor för en termins träning. (Ordinarie kursavgift brukar vara 2.000 kronor.) Du är välkommen att provträna gratis två gånger innan du behöver betala kursavgiften för att få fortsatt träning.

OBS! För att få träna måste du tillhandahålla ett utdrag ur Belastningsregistret för att visa att du inte har en bakgrund som skulle göra dig olämplig att gå kursen. Ett sådant utdrag beställer du här: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/ Du ska kunna visa upp utdraget - som ska vara i ett OÖPPNAT kuvert från Polisen - senast i samband med att du betalar kursavgiften vid kursens tredje tillfälle. (Handläggningstid för att få ut ett utdrag ur registret är ca två veckor, så det är bra om du redan nu begär ett sådant utdrag om du ska ha det tillgängligt vid betalningstillfället.)

Dessutom vill vi att du ska vara minst 18 år för att få träna (eller åtminstone fylla 18 under terminen).

Ev. ytterligare information kommer att meddelas i den öppna Facebookgruppen Uppsala Självförsvar.

Varmt välkomna!